Sort

FS ID
FS 1110
Icon der viser dødningehoved
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Brassica oleracea
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
12-01-2021
DANSK NAVN
Danish name
kål, have-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Olympic NB: Samme som FS1029
CULTIVAR TYPE
Biological status
Hobbyforædlingsmateriale (B)
SIDST RETTET
Latest update
15-01-2021
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
Problem med denne accession - den stammer fra Karoline Aaen og Tycho Holkomb på permakulturhaven Myrrhis, og samme "sort", der er et forædlingsmateriale, hvor bladkål af forskellige oprindelser - inkl. en, der er fundet ved kysten i staten Washington, USA, i nærheden af Olympic National Park - har fået lov til at krydsbestøve hinanden hvert år. Flemming Pedersen har kaldt den sort, han fik frø af fra K&T, for "Olympic", men den er ikke væsentligt anderledes end de frø, Karen Bredahl fik af K&T - evt. ved en anden lejlighed, evt. ved den samme. Jeg mener ikke, vi burde lave 2 accessioner, på grund af at 2 personer fik frø af en forædlingssort - der i forvejen viser vildt forskellige fænotyper - og ikke mig bekendt, i modsætning til nogle af Tom Wagner tomaterne, har udviklet en mere eller mindre fast og afvigende form. (Fx "Blå Fersken", "Casady Sunrise".)
BESKRIVELSE
Description
Bladkål
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste