Sort

FS ID
FS 1118
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Anethum graveolens L
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
Øvrige sorter
ACC. DATO
acc. date
18-01-2021
DANSK NAVN
Danish name
dild
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Almindelig Como (bladdild)
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, moderne forædlet (CV)
SIDST RETTET
Latest update
19-01-2022
ANDEN ID
Other ID
NGB5311
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Er forholdsvis sen til at gå i frø, og derfor velegnet som bladdild.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste