Sort

FS ID
FS 1129
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Pisum sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
19-05-2021
DANSK NAVN
Danish name
ært
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Glænø
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, gammel (før 1950)
SIDST RETTET
Latest update
17-09-2021
ANDEN ID
Other ID
PIS 6933
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Tyskland
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
En linie af denne gamle danske foderært er hjemtaget fra den tyske genbank, IPK Gatersleben, hvor den ligger under navnet 'Glano 0632'. Under opformering.
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste