Sort

FS ID
FS 1135
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Beta vulgaris
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
20-05-2021
DANSK NAVN
Danish name
rødbede
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Spangsbjerg
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, gammel (før 1950)
SIDST RETTET
Latest update
11-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
USA
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
’Spangsbjerg’ er en af de helt store, gamle danske sorter af rødbeder. Den blev i 1931 omtalt i Gartnertidende som en ny rødbedesort tiltrukket af forsøgsleder E. Christiansen, Spangsbjerg Forsøgsstation, Esbjerg. I løbet af trediverne spredte den sig med lynets hast til frøkataloger, haver og marker over hele Norden.
BESKRIVELSE
Description
Sorten beskrives i Årbog for Gartneri 1938 efter at have deltaget i prøvedyrkningen af runde rødbeder hos Fællesudvalget for Prøvedyrkning af Køkkenurter: ”Formen ensartet kuglerund og fyldig med mere glat og blankt ydre end de foregående (’Crosbys’ og ’Detroit’, forf.); som regel uden grå ”belægning” og med kraftigere og ofte stærkere rødfarvet top. Den indre farve blodrød. Har smukkere ydre end ’Detroit’, men er til gengæld mere tilbøjelig til hvide ringe og har oftere højere fiberindhold.”
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste