Sort

FS ID
FS 1146
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Lactuca sativa
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
21-05-2021
DANSK NAVN
Danish name
salat, have-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Leppermann
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
23-05-2023
ANDEN ID
Other ID
NGB 2404
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Udviklet af A. Hansens Amagerfrø A/S. Dyrket 1951-1967
BESKRIVELSE
Description
Blev i 1928 anerkendt efter prøvedyrkning i Fællesudvalget for Prøvedyrknings marker. Fællesudvalgets beskrivelser i: 1936 (dyrkning i hus): Ved vinterdrivning i februarholdet har denne salat været meget ensartet og smukt gulfarvet med god hoveddannelse. Hovederne er dog små. Modstandsdygtig mod "tipburn", men noget modtagelig for skimmel. Udbyttet af brugbart produkt godt. 1942 (varm bænk): Er en meget ensartet, middeltidlig, gul salat med middel bladfylde og god hoveddannelse. Hovederne omtrent middelstore, faste og ret modtagelige for skimmel. Har særdeles høj procent 1. sortering, høj dyrkningsværdi og god kvalitet. 1952 (varmt hus), forår: Er en særdeles ensartet, ret lille, lys gul- grøn salat, meget tidlig og med ret god hoved- dannelse. Dyrkningsværditallet er ret højt og kvaliteten god. På friland i koldt forår 2023 - sået 14. marts: 65 dage fra såning til høstklar
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Plante:
Billede af plante
Fotograf: John Kruuse
Nærbillede:
Nærbillede
Fotograf: John Kruuse
Til liste