Sort

FS ID
FS 1156
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Phaseolus vulgaris
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
21-05-2021
DANSK NAVN
Danish name
bønne, have-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Sværd Snittebønne
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
21-05-2021
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste