Sort

FS ID
FS 1165
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Trachystemon orientalis
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
20-07-2021
DANSK NAVN
Danish name
Trachystemon
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Trachystemon fra Johan Langes have
CULTIVAR TYPE
Biological status
Familiesort / arvesort
SIDST RETTET
Latest update
21-08-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2011
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
Denne er fundet i Johan Langes have ved ekskursion dertil.
BESKRIVELSE
Description
Flerårig rubladet plante. Sjove blå blomster med kronbladene rullet helt bagud. Flotte dybt årede blade. Blomstrer allerede i april og maj, mens bladene er på vej frem.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Blomst:
Billede af blomst
Fotograf: Lila Towle
Plante:
Billede af plante
Fotograf: NO Crossland
Nærbillede:
Nærbillede
Fotograf: Lila Towle
Til liste