Sort

FS ID
FS 1175
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Albuca shawii
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-09-2021
DANSK NAVN
Danish name
Albuca
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Albuca
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, moderne forædlet (CV)
SIDST RETTET
Latest update
27-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste