Sort

FS ID
FS 1179
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Polygonatum multiflorum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
01-10-2021
DANSK NAVN
Danish name
konval, stor
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Storkonval fra Åbyhøj
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, gammel (før 1950)
SIDST RETTET
Latest update
31-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2010
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
Giver fortæller: "Min far har midt i 19-fyrrene erhvervet en grund i nordlige del af Århus, Vorrevangens sydvestlige hjørne (Nordvestpassagen) først til kolonihaveformål og i 1948-49 blev opført enfamiliehus på grunden. En markant staude i den nyanlagte kolonihave var Storkonvallen, hentet hos familie på Silkeborgvej i Åbyhøj der havde et af de dengang mange grøntsagsgartnerier i Åbyhøj. I 1962 stiftede jeg familie, med rækkehus og have, Tousvej, Åbyhøj. En stor konvalrodklump blev hentet hertil. I 1970 flyttede vi teltpælene til nyt hus og have på nyudstykket jord på Porsbakken i Lystrup. I 1980 fik en arbejdskollega en stor konvalrodklump til sin nye have i Brabrand. I 1985 opgav vi bostedet i Lystrup og flyttede i lejlighed i Åbyhøj. Et par år senere supplerede vi lejligheden med en kolonihave i "Bakkevang", Åbyhøj. Nu var det et let sag at få Skovkonvallen [Storkonvallen] "hjem" igen ved en rodklump fra kollegaen i Brabrand. I 2003 flyttede vi i rækkehus med have på Åbyvej i Åbyhøj - og selvfølgelig flyttede Skovkonvallen [Storkonvallen] med som en kær gammel slægtning, der stadig har hjemme her i bedste velgående og med mange nye skud hvert år. Gennem årene er Storkonvallen i form af "yngel" brugt som gaver til familie og venner og er derved pænt udbredt i området. Jeg har aldrig oplevet en Konval, og slet ikke i denne størrelse, andre steder. Storkonvallen er ikke kræsen med voksested og tåler fra lys til mørke og fra god havejord til stiv lerjord." Har i familien været kendt som "min konval".
BESKRIVELSE
Description
Er i klonarkiv i Den Gamle By (2021). "Alm. ordentlig behandling ok, ingen observerede krav til jordbund (har prøvet "alt")."
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste