Sort

FS ID
FS 1180
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Meum athamanthicum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
01-10-2021
DANSK NAVN
Danish name
bjørnerod, finbladet
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Sønderjysk Bjørnerod
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, gammel (før 1950)
SIDST RETTET
Latest update
05-08-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
2010
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
Giver fortæller: "Min staudes historie: Den står i min have, Christianslund 12, 8300 Odder, hvor jeg har boet siden 1979. Jeg har fået den ca. 1980 af min moder Maria Bay (1908-2000), der havde den i sin have på Sundvej 68 i Horsens. Minde forældre boede der fra 1953, og hun har mellem 1953 og 1980 fået den af sin søster Jenny Bang (1897-1987), der da boede på Årøsundvej i Haderslev. Jenny blev gift i 1925, og de boede først i Over Jerstal i Sønderjylland, hvor hendes mand var stationsforstander, men de flyttede til Haderslev, da stikbanen blev nedlagt. Jenny fik planten af sin mor, jeg ved ikke hvornår, men det må være mellem 1925 og 1949, hvor moderen dør. Moderen, altså min mormoder, Maria Wilhelmine Christensen, f. Heil (1868-1949) boede på Vestergade i Toftlund i Sønderjylland. Hendes mand var tømmer- og bygmester. Hun har fået den af sin moder mellem 1891, hvor hun blev gift, og 1918, hvor moderen døde. Moderen, altså min oldemoder Johanna Marie Andrea Heil, f. Lund (1834-1918) boede i Brede, stadig Sønderjylland. Hun var blevet gift i 1861, og hendes mand var leder af Wulffs damaskvæveri i Brede. Han var som udlært damaskvæver hentet herop fra Elberfeld i Tyskland i 1852. Jeg kan ikke føre planten længere tilbage. Den stammer næppe fra Tyskland. Min oldemor er født i N. Vollum nær Brede. Men hun kan jo f.eks. have fået den af en nabo i Brede. Plantens historie har jeg fået af min mor, der har fået den af sin søster."
BESKRIVELSE
Description
Er i klonarkiv i Den Gamle By (2021). "Passer sig selv. Kan deles efter behov - og foræres væk."
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste