Sort

FS ID
FS 1181
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Narcissus var. plenus
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
01-10-2021
DANSK NAVN
Danish name
påskelilje
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Kyholmliljen
CULTIVAR TYPE
Biological status
Population
SIDST RETTET
Latest update
19-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2010
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
Museet modtog i 2010 15-20 løg af denne Narcissus variant. Giver fortæller: "For en del år siden fik min kone nogle løg af en ældre kone, lilje løg med dobbelt gul blomst er fra Kyholm hvor der var karantænestation i ca år 1800 samt 400 Soldater, de sejlende der havde enten kolera eller pest kom i land (karantæne) og på øen er en lille kirkegård med stort sort kors, derfra stammer liljen." Fra artikel i Århus Stiftstidende d. 28. marts, 2004, ang. øen Kyholm, der ligger nordøst for Samsø: "I de mange steninddigede haver blev der lagt påskelilje løg i jorden, og generne har åbenbart være gode, for her 150 år senere kæmper påskeliljerne sig stadig op igennem det stride græs, som haverne har udviklet sig til. De gamle løg kunne fortælle gode historier og "Kyholm Narcisserne", som blomsterne kaldes på samsk, ses da også enkelte steder på Samsø, hvor løgene er blevet hentet hjem fra Kyholm." Fra artikel i Kristeligt Dagblad d. 7. april, 2004, ang. påskeliljer på Pestkirkegården på Kyholm: "Allerede i tiden under englandskrigene 1801-1814 skulle disse løg være blevet sat. Med freden 1815 blev øen forladt, men blev i 1831 frem til 1859 brugt som karantæneø. 83 døde og blev begravet på kirkegården som følge af pest eller kolera. Samlingerne kalder løgene "Kyholm Narcisserne"." Fra artikel på Samsoeroots.dk om genindvielsen af Kyholms kirkegård i 1932: "De gamle påskeliljer, som fandtes her, er gravet op og bevaret for at sættes op igen om korsets og stenens fod."
BESKRIVELSE
Description
Er i klonarkiv i Den Gamle By (2021).
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste