Sort

FS ID
FS 1188
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Veronica longifolia
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
04-10-2021
DANSK NAVN
Danish name
ærenpris, langbladet
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Ærenpris fra Ormslev
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, gammel (før 1950)
SIDST RETTET
Latest update
31-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2010
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
Kommer fra et staudebed i en landbohave lidt uden for Ormslev. Giver fortæller: "Har overtaget haven med planter fra min svigermor, 1961".
BESKRIVELSE
Description
Er i klonarkiv i Den Gamle By (2021). "Bliver klippet ned om foråret. Deles med nogle års mellemrum. Bliver sjældent gødet."
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste