Sort

FS ID
FS 1201
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Pelargonium zonale
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
07-10-2021
DANSK NAVN
Danish name
pelargonie, rundbladet
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Matilde
CULTIVAR TYPE
Biological status
Familiesort / arvesort
SIDST RETTET
Latest update
10-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2013
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
Giver fortæller: "Matilde og Kresten boede på Langeland på Snøde Udflyttervej, hvor de havde et perfekt, hvidt langhus med en række vinduer ud mod vejen. Her stod Matildes fine blomster. Hende selv så man ikke så meget til, for dørene vendte jo den anden vej. Vi børn gik tit forbi, når vi skulle hen at solde lidt hos den lokale landkøbmand. Vi vidste godt, hvem der boede derinde, for Kresten var den rare mand, der kørte omkring i sin lille hestevogn og samlede æg for Odense Ægforretning. Et par årtier efter var min far inde at besøge Matilde, og ved den lejlighed har han nok fået en stikling, som han gav navnet Matilde."
BESKRIVELSE
Description
Er i klonarkiv i Den Gamle By: opformeres og er til salg (2021).
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste