Sort

FS ID
FS 1233
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Pelargonium zonale
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
10-01-2022
DANSK NAVN
Danish name
pelargonie, rundbladet
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Dorothea, Brogetbladet pelargonie
CULTIVAR TYPE
Biological status
Familiesort / arvesort
SIDST RETTET
Latest update
08-01-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2022
DONOR LAND
Donor country
Tyskland
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
Kraftigtvoksende pelargonie med tofarvede grønne og hvide blade og klart røde, enkle blomster. En af de frivillige v. Hjortsvang Museum, Lotte W., gav mig denne pelargonie, som hun selv havde fra en nu afdød veninde, Dorothea, der boede i Flensborg.
BESKRIVELSE
Description
Kraftigtvoksende pelargonie med tofarvede grønne og hvide blade og klart røde, enkle blomster.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Blomst:
Billede af blomst
Fotograf: Charlotte Snebæk Poulsen
Plante:
Billede af plante
Til liste