Sort

FS ID
FS 1234
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Phaseolus vulgaris
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
10-01-2022
DANSK NAVN
Danish name
bønne, have-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Frank Reynolds Old Kentucky Family Bean
CULTIVAR TYPE
Biological status
Familiesort / arvesort
SIDST RETTET
Latest update
08-02-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2022
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
USA
HISTORIE
History
Opr. givet til medlem af foreningen af Frank Reynold, hvis familie har dyrket den i flere generationer.
BESKRIVELSE
Description
Høj buskbønne. Velegnet som tørrebønne, den er strenget som frisk bønne.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Frø:
Billede af frø
Fotograf: Lila Towle
Til liste