Sort

FS ID
FS 0012
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Pisum sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
, Sativum Group
ACC. DATO
acc. date
22-03-2006
DANSK NAVN
Danish name
ært
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Engelsk Sabel
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
19-01-2021
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
England
HISTORIE
History
Denne ært er en af de virkelig gamle sorter i Danmark – ses i katalogerne tilbage i 1860´erne.
BESKRIVELSE
Description
Høj og sen (?) ært, med store, lange og kødfulde bælge af høj kvalitet. Modtagelig for meldug.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste