Sort

FS ID
FS 1242
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Lepidium latifolium
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
11-01-2022
DANSK NAVN
Danish name
karse, strand-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Strandkarse
CULTIVAR TYPE
Biological status
Vild eller vildtvoksende (W)
SIDST RETTET
Latest update
15-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2022
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
England
HISTORIE
History
Oprindeligt af frø fra det engelske frøfirma Chilteen Seeds.
BESKRIVELSE
Description
Strandkarse er flerårig, grågrøn, 50-100cm og hjemmehørende, da den af og til træffes på strandenge i det sydlige og østlige Danmark. Den har også tidligere været dyrket som krydderurt, skønt den er ret stærk, minder om Peberrod. Trives i både sandet og alm. havejord.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Frø:
Billede af frø
Fotograf: Lila Towle
Blomst:
Billede af blomst
Fotograf: Wikimedia Commons, Malte
Plante:
Billede af plante
Fotograf: Charlotte Snebæk Poulsen
Nærbillede:
Nærbillede
Fotograf: Ill. fra Store Norske Leksikon
Til liste