Sort

FS ID
FS 1248
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Capsicum annuum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
12-01-2022
DANSK NAVN
Danish name
peber, sød
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Ana Vucic
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
13-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2020
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Høje planter med mange halvlange, noget forvredne frugter, grøn->rød. Ligner typen "Dulce de España. Nogle af frugterne kunne ligne "Fordelingshatten". Tyndvæggede, med en mere frugtagtig smag end de gængse storfrugtede røde pebre.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Plante:
Billede af plante
Fotograf: Lila Towle (Ana Vucic + Orange Bell)
Nærbillede:
Nærbillede
Fotograf: Lila Towle
Til liste