Sort

FS ID
FS 1255
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Humulus lupulus
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
13-01-2022
DANSK NAVN
Danish name
humle
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Den enøjede smed
CULTIVAR TYPE
Biological status
Familiesort / arvesort
SIDST RETTET
Latest update
01-10-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
2006
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Dyrket i Ørnhøj ca. 1910 – 1940 af smed Marinus Andersen, ”Æ jenywer sme”, der slog sig ned der efter bygningen af Ørnhøjbanen, på et stykke af bonden Hans Vantings mark. Smedens have var berømt på egnen.
BESKRIVELSE
Description
mangler, det er historien og plantens forhold til mennesket, der er det helt specielle
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Blomst:
Billede af blomst
Fotograf: Rebecca Toubøll
Plante:
Billede af plante
Fotograf: Lila Towle
Til liste