Sort

FS ID
FS 1260
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Anthemis tinctoria
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
07-03-2022
DANSK NAVN
Danish name
farvegåseurt
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Farvegåseurt
CULTIVAR TYPE
Biological status
Ny/ukendt/undersøges (P)
SIDST RETTET
Latest update
31-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2022
DONOR LAND
Donor country
England
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
Købt v. Chiltern Seeds i 1990'erne
BESKRIVELSE
Description
Farvegåseurt er en finløvet plante med gule kurvblomster og en fin, krydret duft. 30-50cm. Blomsterhovederne bruges til at farve med, men giver ikke den allermest holdbare gule. Er også fin i buketter og god til insekter. De enkelte planter er ret kortlivede, men sår villigt sig selv, så er man ikke for hård med hakken, har man masser af planter i masser af år. Lang blomstringstid. Frø opr. fra Chiltern Seeds.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste