Sort

FS ID
FS 1262
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Allium ampeloprasum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
24-03-2022
DANSK NAVN
Danish name
porre
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Siegfrid Frost
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
24-03-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Den har været med i forsøg ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur i 1971/1972. Kommer fra FDB
BESKRIVELSE
Description
Kraftig, lav, vifteformet udbredt vækst, med smalle, spidse, mørkegrønne blade. Langskaftet vinterporre med ret svagt udviklet løgformet basis. Den er særdeles holdbar med et meget stort udbytte efter overvintring på voksestedet.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste