Sort

FS ID
FS 1264
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Haemanthus albiflos
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
01-04-2022
DANSK NAVN
Danish name
barberkost
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Jettes Barberkost
CULTIVAR TYPE
Biological status
Familiesort / arvesort
SIDST RETTET
Latest update
01-04-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2022
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Sydafrika
HISTORIE
History
Da Jette flyttede fra Laven Gl. Skole, midt i ‘00erne, fik jeg overdraget en meget forsømt Barberkost hvis historie fortabte sig i fortidens tåger. Sandsynligvis fra 1970erne eller endnu tidligere (Jette var født midt i 1940erne og døde omkr. 2020). Den er nu blevet til mange planter, både fra sideskud og fra de små orange sideløg, som sidder tilbage efter blomstring, og som har en rimelig god evne til at sætte rødder - i hvert fald på Jettes Barberkost.
BESKRIVELSE
Description
Brede, sukulente grønne blade. En tyk blomsterstængel med en hvid blomst, der svarer godt til navnet Barberkost. Orange tætsiddende sideløg efterfølger blomstringen.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste