Sort

FS ID
FS 1269
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Phaseolus vulgaris
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
03-05-2022
DANSK NAVN
Danish name
bønne, have-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Haricot Noir
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, gammel (før 1950)
SIDST RETTET
Latest update
03-05-2022
ANDEN ID
Other ID
NGB23861
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2017
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Sorten er fra før 1932, er indgået i Vavilov-genbanken (VIR) på dette tidspunkt. Er kommet til os fra Barritskov via NordGen, der oprindeligt har fået den fra VIR.
BESKRIVELSE
Description
Meget uensartet grøn krybbønne.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste