Sort

FS ID
FS 1272
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Phaseolus vulgaris
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
03-05-2022
DANSK NAVN
Danish name
bønne, have-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Master Osena
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, moderne forædlet (CV)
SIDST RETTET
Latest update
03-05-2022
ANDEN ID
Other ID
NGB 23853
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2017
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Indgik i VIR - genbanken før 1968. Ohlsens enke sort markedsført i 1962 og trukket tilbage i 1976.
BESKRIVELSE
Description
Grøn krybbønne, ribbefri.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste