Sort

FS ID
FS 1281
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Brassica rapa
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
Brasicca rapa ssp.rapa
ACC. DATO
acc. date
12-12-2022
DANSK NAVN
Danish name
majroe
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Snebold
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, gammel (før 1950)
SIDST RETTET
Latest update
07-01-2023
ANDEN ID
Other ID
NGB 11161
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2022
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
"Snebold" er oprindeligt fra A Hansens Amagerfrø hvor den er registreret i 1948 i følge NGB
BESKRIVELSE
Description
Snebold er en stor rund hvid majroe. Den gror hurtigt og kan spises fra tidligt til sent. Noget uens i udvikling, men til en husholdning er det jo en fordel.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste