Sort

FS ID
FS 1307
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Solanum pimpinellifolium
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
08-01-2023
DANSK NAVN
Danish name
tomat, ribs-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Lady Bird
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
14-01-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2023
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste