Sort

FS ID
FS 1311
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Trifolium incarnatum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
08-01-2023
DANSK NAVN
Danish name
blodkløver
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Blodkløver
CULTIVAR TYPE
Biological status
Landrace, traditionel sort (L)
SIDST RETTET
Latest update
14-01-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Sydlige Europa
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Blodkløver er først og fremmest en efterafgrøde/miljøplante/grøngødningsplante.. Hvis den sås som efterafgrøde blomstrer den først det følgende år. Hvis den sås i apr. blomstrer den i juli. Blomsterne tiltrækker bier og sommerfugle. De purpurrøde blomster er også fine i buketter.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste