Sort

FS ID
FS 1315
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Brassica oleracea
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
27-01-2023
DANSK NAVN
Danish name
kål, broccoli
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Marathon - Hegnstrup stammen
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
08-02-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
Oprindelig en erhvervssort fra Dæhnfeldt. Ifølge SESTO er Marathon en gammel Hybrid (F1) med aner til Japan
BESKRIVELSE
Description
Allan Clausen startede med at dyrke erhvervssorten (hybrid) Marathon for over 25 år siden, og har selekteret i den gennem mange år, og derved afhybridiseret den. Den er stadig noget varieret, men god især til langtidshøst (mange sideskud).
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Plante:
Billede af plante
Fotograf: Allan Clausen
Til liste