Sort

FS ID
FS 1326
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Lupinus luteus
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
06-10-2023
DANSK NAVN
Danish name
lupin, gul
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Gelbe butterlupine
CULTIVAR TYPE
Biological status
Ny/ukendt/undersøges (P)
SIDST RETTET
Latest update
06-10-2023
ANDEN ID
Other ID
VIR1722
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Rusland
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Tyskland
HISTORIE
History
Sort udviklet i DDR og gemt i den russiske VIR genbank.
BESKRIVELSE
Description
Gul lupin til efterafgrøde/mellemafgrøde.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste