Sort

FS ID
FS 0151
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Brassica napus
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
02-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
kål, napus- (raps, kålroe og sibirisk bladkål)
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Siberian Kale [usikkert syn. Sibirisk Blåkål]
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
17-01-2021
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Sibirien, Rusland
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Grønkålstype med violet anløbne blade og violette stængler. Bladene indskårne - minder om f.eks. "Finsk/ Baltisk" - men er mere grøn i farven. Overvintrer godt.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste