Sort

FS ID
FS 0155
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Solanum tuberosum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
03-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
kartoffel, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Blå kartoffel
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
19-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Er skaffet fra en privat vedligeholder i Vendsyssel. Ukendt oprindelse.
BESKRIVELSE
Description
Har både blåt skind og blåt kød.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste