Sort

FS ID
FS 0161
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Daucus carota
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
03-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
gulerod, have-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Berlicum
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
19-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Tyskland?
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Lang cylindrisk vintergulerod. Saftig.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste