Sort

FS ID
FS 0166
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Tragopogon porrifolium
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
03-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
havrerod
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Havrerod, Vild dansk
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
16-08-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Indsamlet 2004 på Christiansø. Findes vildvoksende i Danmark næsten kun på Ærteholmene, sandsynligvis forvildet fra småhaver ved fæstningen.
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Blomst:
Billede af blomst
Til liste