Sort

FS ID
FS 0169
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Pastinaca sativa
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
03-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
pastinak, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Turga
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
19-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Sverige
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Ungarn
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Langstrakt rod.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste