Sort

FS ID
FS 0171
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Hemerocallis flava
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
03-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
daglilje
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Daglilje, gul
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Kina, Korea, Sibirien
HISTORIE
History
Hentet i mit barndomshjem vest for Århus, 1996. Stammer måske fra mine bedsteforældres gård på Lolland (ca. 1950).
BESKRIVELSE
Description
Spiselige rødder, knopper og skud. (Google, "day lily recipe" el. www.herbvideos.com/ daylily.htm)
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste