Sort

FS ID
FS 0177
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Oxalis tuberosa
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
04-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
oka
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Oca (Oka), uden sortsnavn
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
19-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Sverige
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Andesbjergene
HISTORIE
History
Fra Andesbjergene, hvor den i popularitet blandt grøntsager kun overgås af kartoflen.
BESKRIVELSE
Description
Liebhaveremne. Medlem af samme familie som skovsyre, og med højt indhold af oxalsyre. Hos mig en succes med dyrkning i velgødet kompostjord, ca. 45 cm. mellem planterne, i fuld sol, et varm beskyttet sted. Danner rødder først i oktober, så man skal grave dem op så sent som muligt - efter bladene er slået ned af frosten - beskyttes evt. med fibernet. En mulighed for dem med kystklima (i øvrigt en meget pyntelig plante) 3 bedste planer gav i år godt 1 kg rødder og de længste rødder er 6-8 cm., lyserøde.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste