Sort

FS ID
FS 0178
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Beta vulgaris
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
var. alba DC.
ACC. DATO
acc. date
04-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
Runkelroe
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Lille Tårøje
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, moderne forædlet (CV)
SIDST RETTET
Latest update
01-02-2021
ANDEN ID
Other ID
NGB16230
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Runkelroen "Lille Tårøje" er vedligeholdt af nu afdøde Torben Sørensen, som havde fået den fra gården Wigottenborg på Sydsjælland, der har vedligeholdt den gennem mange årtier. Roen, der kom i klasse i 1904 og fik kongepræmie i 1905, havde stor udbredelse i 1920'erne og 30'erne. Sorten kom på Nordisk Genbank i 2004 og fik nr. NGB16230.
BESKRIVELSE
Description
Runkelroe består primært af opsvulmet stængel, i modsætning til sukkerroen/fabriksroen (B. v. var. altissima), som primært er opsvulmet rod, og foderroen, der er en mellemform med opsvulmet hypokotyl. Runkelroen bliver noget større end foderroer og meget større end sukkerroer, hvilket gør runkelroen uegnede til maskinhøst. Til gengæld er holdbarheden meget god.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste