Sort

FS ID
FS 0180
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Sium sisarum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
04-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
sukkerrod
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Sukkerrod, uden sortsnavn
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Europa
HISTORIE
History
En af de "glemte" køkkenurter.
BESKRIVELSE
Description
Søde rødder i knipper. Anvendelse: se Anemette Olesens bøger.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste