Sort

FS ID
FS 0190
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Phaseolus vulgaris
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
05-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
bønne, have-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Black Valentine
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
USA
HISTORIE
History
Introduceret af Peter Henderson & Company i 1897.
BESKRIVELSE
Description
Buskbønne. Giver rette, lysegrønne bælge.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste