Sort

FS ID
FS 0197
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Phaseolus vulgaris
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
06-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
bønne, have-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Sct. Regis
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
USA
HISTORIE
History
Moderne sort fra USA.
BESKRIVELSE
Description
Usædvanlig god resistens mod sygdomme, og tåler vådt vejr sidst på sæsonen.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste