Sort

FS ID
FS 0199
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Phaseolus vulgaris
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
06-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
bønne, have-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Svenske brune bønner
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
NGB 11749
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Sverige
HISTORIE
History
Svensk lokalsort. Doneret af Bengt Klingvall til Nordisk GenBank i 1996.
BESKRIVELSE
Description
Marmorerede brune bønne.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste