Sort

FS ID
FS 0202
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Phaseolus vulgaris
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
07-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
bønne, have-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Volga-tyskernes bønne
CULTIVAR TYPE
Biological status
Familiesort / arvesort
SIDST RETTET
Latest update
07-05-2020
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Tyskland
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Sibirien, Rusland
HISTORIE
History
Ruslands Katarina den Store indskrev tyske bønder til opdyrkning af stepperne ved Volga-floden i 1762-63 (samme tid og fra samme område som ’kartoffeltyskerne’). Deres efterkommere, der fik en autonom republik under Lenin, blev af Stalin deporteret til fangelejre i Centralasien og Sibirien, og efter rehabiliteringen i 1956 bosatte de sig i området. Denne tørrebønne har været i en tysk familie i mere end 65 år.
BESKRIVELSE
Description
Ca. 2 m, grønne bælge med røde striber.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste