Sort

FS ID
FS 0002
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Avena sativa
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
20-03-2006
DANSK NAVN
Danish name
havre, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Hedehavre; evt. Hedehavre Lyngby
CULTIVAR TYPE
Biological status
Population
SIDST RETTET
Latest update
28-12-2022
ANDEN ID
Other ID
NGB 9722
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Denne Sort har Frøsamlerne fået fra Hjemstavnsgården Gummerup på Fyn, hvor Børge Jensen har dyrket den i sine forsøgsmarker. Han har sandsynligvis sorten fra Nordisk Genbank. Det er en af de tidlige forædlede danske havresorter. Den er angivet som specielt velegnet til lette jorder, deraf navnet.
BESKRIVELSE
Description
En gammeldags sort der har været i handel fra 1916. Høj, og med ret spredt top i forhold til de moderne lave og tætte sorter.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste