Sort

FS ID
FS 0021
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Daucus carota
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
25-03-2006
DANSK NAVN
Danish name
gulerod, have-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
James Scarlet Intermediate
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
19-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Sverige
OPRINDELSESLAND
Country of origin
England
HISTORIE
History
Er beskrevet i gammel dansk havebog fra ca. 1880
BESKRIVELSE
Description
Orange, mellemlang tilspidset gulerod
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste