Sort

FS ID
FS 0222
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Pisum sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
09-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
ært
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Norli
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
19-12-2019
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Storbritannien
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Sukkerært (mangetout el. snow pea), høj, kræver megen støtte. Tidlig, stort udbytte men også tidligt færdig.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste