Sort

FS ID
FS 0229
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Pisum sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
var. arvense (L.) Poir
ACC. DATO
acc. date
09-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
ært
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Hälsinge Gråært
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
14-01-2023
ANDEN ID
Other ID
NGB 4078
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Sverige
HISTORIE
History
Nordisk GenBank modtog sorten i 1983.
BESKRIVELSE
Description
Markært. Landsort.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste