Sort

FS ID
FS 0233
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Pisum sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
11-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
ært
ACCESSIONSNAVN
Accession name
American Wonder
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Sverige
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Canada
HISTORIE
History
En dejlig ært, der er udviklet af Charles Arnold, Canada ved at krydse Little Gem og Champion of England. Den indbragte ham en guldmedalje i 1876. Ærten var tidligere meget dyrket i Danmark.
BESKRIVELSE
Description
Den er tidlig, sød, meget lavtvoksende (ca. 45 cm) og giver middel udbytte.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste