Sort

FS ID
FS 0235
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Pisum sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
11-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
ært
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Holgers Kæmpeært, også kaldet Holgers høje ært
CULTIVAR TYPE
Biological status
Familiesort / arvesort
SIDST RETTET
Latest update
07-05-2020
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Opr. PØ dyrkningsforsøg, doneret af Gundersen familien.
BESKRIVELSE
Description
2-2,5 m høje, velsmagende, stort udbytte. I denne sort er to undertyper. Forskellen ses på de bladlignende gevækster omkring stænglen (eng. stipule). Den ene har større, runde og overlappende bladflige, den anden har smalle spidse V-formede bladflige, ”kaninører”. Dette er kendte variationer i ærter og betyder ikke, at den er krydset eller blandet op. FS0235 Holgers Kæmpeært er den oprindelige usorterede blanding af de 2 typer. Ønskes kun den ene eller anden type, kan de findes som FS0731 Store Holgers Kæmpeært og FS0732 Lille Holgers Kæmpeært.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste