Sort

FS ID
FS 0252
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Vicia faba
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
12-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
hestebønne (foder)
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Mikko
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
17-01-2021
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Sverige
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Mørklilla, små frø, højtydende. Hestebønne – det vil sige ikke en køkkensort. Svensk sort.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste