Sort

FS ID
FS 0260
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Cicer arietinum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
12-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
kikært
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Brown Popping
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
-
OPRINDELSESLAND
Country of origin
ukendt
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Sort til at ”poppe” ligesom popcorn. Problemet med sorten er at den har svært ved at klare den våde danske sommer. Så hvis vi har nogen på storebæltskysten eller odden der kan prøve?
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste